Wat is burn-out?

                    what is burn-out?

 

Wat is burn-out?

Burn-out is een belangrijk maatschappelijk probleem. Bijna 1 op 3 Vlamingen kampt met burn-out of ernstige overspannenheid. Het wordt voor een deel veroorzaakt door persoonlijke factoren (bv. perfectionistische ingesteldheid) en persoonlijke omgevingsfactoren (bv. zorg voor zieke ouders) en voor een deel is het een sociaal-maatschappelijk probleem als gevolg van de hoge werkdruk, de organisatie en cultuur van het werk.

 ▬ Hoe ontstaat burn-out?

 Burn-out komt niet zomaar; er gaat een langdurige periode van stress aan vooraf. Stress ontstaat wanneer een persoon zich probeert aan te passen aan zijn werkbelasting. Wanneer dat niet lukt en de stress houdt langdurig aan, leidt dit tot overspannenheid en uiteindelijk tot burn out. Het is een langzaam en sluipend proces en kan voorkomen worden indien de signalen tijdig worden herkend. Want laat wel duidelijk wezen; burn-out kan aangepakt worden.

 ▬ Wat is burn-out?

 “Burn-out is een syndroom, dat wil zeggen dat het een cluster is van verschillende klachten; nl. lichamelijke, psychische (emotioneel en cognitief) en sociale klachten.  We kunnen 4 kernsymptomen weerhouden:

      * uitputting en andere lichamelijke klachten

      * afstand nemen o.a. dmv. cynisme

      * emotioneler worden, geen controle over emoties

      * aandachts- en geheugenproblemen

De klacht die meestal op de voorgrond staat is overweldigende vermoeidheid, uitputting. Mensen moeten zich door de dag heen slepen. Daarnaast zijn er ook vaak andere lichamelijke klachten zoals hoofpijn, rugpijn, spierpijn, hartkloppingen, maag- en darmproblemen en niet in het minst ook slaapproblemen – dit zijn lichamelijke klachten die ontstaan door de impact van stress op het lichaam.     

Mensen nemen mentale afstand (psychische klacht); ze worden cynisch ten aanzien van het werk en/of collega’s en uiteindelijk komt er ook letterlijk afstand. Waar mensen vroeger bij de koffie een babbeltje sloegen met collega’s, vermijden ze nu elk contact (sociale klacht) om uiteindelijk weg te blijven van het werk owv. arbeidsongeschiktheid.

Er zijn tevens cognitieve problemen zoals aandachts-problemen, geheugenproblemen en problemen om taken efficiënt en vlot uit te voeren. Soms lukt het bijvoorbeeld niet meer om simpelweg de boodschappen te doen, of met de wagen van punt A naar punt B te rijden. ·        

Er ontstaat een emotionele ontregeling die blijkt uit verhoogde prikkelbaarheid, snel emotioneel worden of sterk schommelende emoties waar men geen controle over ervaart (psychische klacht).

▬ Wat kan je doen bij signalen van stress of burn-out?

Het is belangrijk om niet te wachten  tot deze klachten vanzelf overgaan, want dat gebeurt niet. Integendeel. Wie vroeg aan de alarmbel trekt bij stressklachten, herstelt sneller en kan voorkomen dat het proces evolueert tot een burn-out. Negeer de signalen niet die je lichaam je stuurt. Zie de signalen als een hulpmiddel die je aangeven dat je niet goed bezig bent. Consulteer een professional en vraag hulp.

▬ Wat doen we bij AcTrivate? 

Onze focus bij AcTrivate ligt bij zowel op preventie als behandeling van burn-out en hervalpreventie.

Bij AcTrivate zetten we in op 3 pijlers: coaching, voeding en beweging. Immers eenzijdige investering leidt niet tot een gezonde balans. Om in te zetten op een goed herstel is het nodig om naast gesprekken, ook aandacht te besteden aan gezonde voeding en voldoende beweging. Onderzoek is hier heel duidelijk over en brengt ook steeds meer evidentie over de link tussen gezonde darmen en een gezond brein. En het is al langer bekend dat een gezonde geest slechts kan huizen in een gezond lichaam.

U wordt hiervoor begeleid door onze coaches, diëtiste en ook kinesisten uit de praktijk Kinemotion, die een specifiek aanbod hebben uitgewerkt voor mensen met burnoutklachten.

Indien u vragen heeft rond de inhoud van uw job, kan het in deze fase zinvol zijn om een gesprek in te plannen bij onze loopbaancoach. Immers, je kunnen ontplooien binnen je professionele leven, is van grote invloed op je welzijn en werkt stressreducerend. Samen met haar kan er gewerkt worden aan meer inzicht in je talenten en drijfveren.

Indien er reeds sprake is van een burn-out, al dan niet met werkongeschiktheid, bieden wij een intensiever aanbod aan.

Naast de burn-out coaches, de diëtiste en kinesist wordt ook onze arts betrokken.

We vinden dit belangrijk om goed in te zetten op de re-integratie naar het werk. Immers een burn-out behandeling mag niet louter focussen op de werknemer; ook de werkgever heeft een aandeel bij het ontstaan van de klachten en samen met de bedrijfsarts willen we de opties bekijken die nodig zijn om na verloop van tijd geleidelijk aan in goede omstandig-heden uw werk te kunnen hervatten.

In geval van werkongeschiktheid zal onze arts ook de contactpersoon zijn met de adviserend geneesheer van uw mutualiteit, zodat de periode van werkongeschiktheid en re-integratie naar het werk ook met hen kan besproken worden.

Soms blijkt er intensiever gewerkt te moeten worden omdat er bepaalde kwetsbaarheden zijn die jou parten spelen. In dat geval is het belangrijk om ook hieraan aandacht te besteden om op termijn herval van burn-out te voorkomen. Ook bij klachten die wijzen op een depressie wordt begeleiding bij onze psycholoog/psychotherapeut en indien nodig ook onze arts geadviseerd.