Wie is Caroline De Waele?

Caroline is klinisch psycholoog en gedragstherapeute i.o..
Recent schoolde Caroline zich bij in het verwerken van traumatische gebeurtenissen aan de hand van EMDR.

Naast haar werk in de praktijk is ze werkzaam in het psychiatrisch centrum Bethanië, op de Intensieve Behandelafdingen (IBE).

(Jong)volwassenen kunnen bij Caroline terecht voor traumaverwerking, stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, angst, burn-out, …
Als therapeut vindt ze het belangrijk om klachten te begrijpen binnen iemands ontwikkelingsgeschiedenis, waarbij hechting centraal staat. Samen proberen we terugkerende patronen in het denken, voelen en handelen te (h)erkennen en waar nodig te veranderen. Vaak liggen pijnlijke ervaringen aan de basis van problemen in ons leven.

Caroline De Waele

Actrivate yourself

Actrivate focust op 3 pijlers bij de aanpak van stress en burn-out klachten​