Wat doen we?

AcTrivate is een multidisciplinair centrum voor preventie en behandeling van burn-out klachten, waarbij we focussen op 3 belangrijke en gelijkwaardige pijlers.

Zowel mensen die handvaten wensen om burn-out te voorkomen kunnen bij ons terecht, als mensen bij wie reeds sprake is van een burn-out en niet meer aan het werk zijn (ziekteverlof niet langer dan 1 maand bij aanmelding).

Na een aanmelding wordt de intakefase opgestart. Tijdens deze fase wordt nagegaan of er sprake is van overspanning, (risicofactoren voor) burn-out  of mogelijk depressieve symptomen. Er gebeurt een inventarisatie op basis van onze 3 pijlers. Indien er (nog) geen sprake is van burn-out, wordt tijdens deze gesprekken ingezet op het vergroten van inzicht in eigen stressoren en andere preventieve maatregelen.

Indien er sprake is van burn-out wordt overgegaan naar de behandelfase waarbij zowel de burn-out coach, de diëtist als kinesist betrokken worden om zo een evenwichtig totaalpakket te bieden. In kader van een gepaste werkreïntegratie vindt overleg plaats tussen onze arts, de betrokken arbeidssarts en adviserend geneesheer.

Indien er een onderliggende problematiek aan de orde is, zoals een depressieve stoornis bijvoorbeeld, wordt binnen ons centrum doorverwezen naar de cognitieve gedragstherapeut (psycholoog). Zo nodig kan de arts ook intensiever betrokken worden. 

Bij werkgerelateerde vragen kan onze loopbaancoach ingeschakeld worden. Loopbaanbegeleiding helpt je om je huidige loopbaan onder de loep te nemen en werkt in die zin preventief voor burn-out en andere stressgerelateerde klachten. Loopbaanbegeleiding kan eveneens focussen op een terugkeer naar de (vorige of nieuwe) werkvloer, in de laatste fase van een burn-out of na een burn-out.

Gezien een burn-out niet alleen een impact heeft op de cliënt zelf, maar ook op diens omgeving, worden partner en kinderen zo mogelijk ook betrokken zowel tijdens de intake, als tijdens de behandeling. Mede in kader van preventie bieden we een uitgewerkt pakket met kennis over stress en vaardigheden rond omgaan met stress aan kinderen van ouders met burn-out aan.

Food & Lifestyle

Focus op gezonde voeding gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen

On the move

Focus op activering vanuit de wetenschap dat beweging cruciaal is voor fysiek en mentaal welzijn

Inspiration for the brain

Individuele coaching, trainingen en infosessies

Onze peilers

Inspiration for the brain

Bij de aanpak van burn-out klachten, is een goede coach onontbeerlijk, die jouw valkuilen in kaart brengt en stap voor stap begeleidt naar reïntegratie in het dagelijks leven en op het werk. Omdat de impact van een burn-out voelbaar is op de directe omgeving van diegene met burn-out klachten, betrekken wij indien mogelijk de partner en kinderen bij het traject. Verder zetten we bij AcTrivate in op infosessies en vaardigheidstrainingen zodat er op talrijke manieren handvaten kunnen worden geboden om op een andere manier met valkuilen om te gaan.

On the move

In beweging blijven is essentieel voor ons fysiek en mentaal welbevinden. Lichte tot matige activiteit draagt o.a. bij tot een beter slaappatroon, verhoogt onze fysieke en mentale weerbaarheid en doet ons fitter voelen.

In de preventie en behandeling van burn-out is (re-)activatie dan ook een essentiële pijler voor ons.

We werken hiervoor samen met de kinepraktijk ‘Kinemotion’ in Turnhout dat een uitgebreid aanbod heeft om de reactivatie bij burn-out klachten onder begeleiding aan te pakken.

beweging

Food and lifestyle

Voeding en mentale gezondheid gaan hand in hand. Recente wetenschappelijke literatuur heeft steeds meer aandacht voor het belang van een gezonde darmflora en hoe deze onze hersenwerking beïnvloedt. 

We focussen niet alleen op gezonde en evenwichtig voeding, maar hebben ook aandacht voor alles wat eten komt kijken zoals tijd en ruimte maken om bewust met eetmomenten om te gaan.

food-lifestyle

Actrivate yourself

Voor zowel preventie als behandeling van burn-out biedt AcTrivate een totaalconcept.