Wat doen we?​

Actrivate is een centrum gericht op de aanpak van stress en burn-out klachten.
We focussen ons hierbij op de belangrijke pijlers: voeding – beweging – coaching

Aanmelding

U kan zich aanmelden via het contactformulier op onze website of via mail: info@actrivate.be

Kort na uw aanmelding ontvangt u een mail van een van de burn-out coaches met voorstel voor een eerste afspraak of met informatie over een eventuele wachttijd.

wat is burn-out

Kennismakingsgesprek

De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek waarbij de burn-out coach luistert en nagaat of er sprake is van een burn-out. Ook hier focussen we ons op de 3 pijlers.

Indien er sprake is van een burn-out kan u voor een verdere begeleiding bij terecht bij de burn-out coach.

Zo er geen sprake is van een burn-out geven wij advies over wat volgens ons een meer gepaste behandeling zou zijn en overleggen we met uw huisarts indien u dat wenst.

Behandeltraject

We zijn ervan overtuigd dat langdurige stress en burn-out klachten een brede aanpak nodig hebben om de kans op herval tot een minimum te beperken. Daarom focussen we ons op 3 pijlers.

Een gezond voedingspatroon heeft een impact op ons lichamelijk én mentaal welzijn. Om onze hersenen optimaal te laten functioneren heeft het de juiste voedingsstoffen nodig en een gezonde manier van eten. Voor concrete handvaten en individuele begeleiding kan u bij onze diëtiste terecht.

Ook een natuurlijke manier van bewegen is noodzakelijk voor ons lichamelijk en mentaal welzijn. Aanhoudende stress en burn-out klachten putten mensen uit en vermoeidheid staat meestal op de voorgrond. Omdat beweging een cruciale factor is in het herstel én de preventie werken we samen met kinesisten van Kinemotion (www.kinemotion.be) om op een gezonde en geleidelijke manier terug in beweging te komen.

Bij de coachingsessies wordt heel concreet gewerkt rond uw persoonlijke risicofactoren en de valkuilen die hebben geleid tot uw burn-out. Er wordt stilgestaan bij wat u nodig heeft om te herstellen. Van bij aanvang hebben we oog voor wat nodig is voor een goede reïntegratie op het werk en er wordt zo nodig overlegd met uw huisarts en met uw arbeidsarts.

Indien er sprake is van depressieve klachten bovenop uw burn-out, kan u binnen ons centrum terecht bij de psycholoog

Actrivate yourself

Actrivate focust op 3 pijlers bij de aanpak van stress en burn-out klachten