Burnout preventie

AcTrivate is een multidisciplinair centrum gericht op preventie en behandeling van burn-out.

Ons doel is mensen alert te maken voor de risicofactoren van burn-out, handvaten te bieden om burn-out te voorkomen en in geval er reeds sprake is van burn-out, hen te behandelen en op weg te helpen naar een reïntegratie op het werk.

AcTrivate is een multidisciplinair centrum voor preventie en behandeling van burn-out klachten

Ons doel is zowel vergroten van bewustwording van risicofactoren van burn-out, preventief inzetten om burn-out te voorkomen, als het behandelen van stress en burn-out klachten. 

Hiervoor focussen we ons op 3 pijlers en zorgen zo voor een totaalconcept bij de aanpak van burn-out.

We richten ons zowel tot particulieren als tot bedrijven.

Inspiration for the brain

Individuele coaching, trainingen en infosessies

On the move

Focus op activering vanuit de wetenschap dat beweging cruciaal is voor fysiek en mentaal welzijn

Food & Lifestyle

Focus op gezonde voeding gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen

Actrivate yourself

Voor zowel preventie als behandeling van burn-out biedt AcTrivate een totaalconcept.